POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
Zapoznaj się z polityką prywatności i plików Cookies stosowaną na stronie internetowej pozytywnaprzychodnia.pl Korzystając w jakiejkolwiek formie z serwisu pozytywnaprzychodnia.pl zwanego dalej Serwisem akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności i wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, pod warunkiem braku możliwości korzystania z Serwisu.

Kto przetwarza dane osobowe i w jakim celu:
Dane osobowe przetwarzane są przez Pozytywna Przychodnia 81-557 Gdynia ul. Wrocławska 39/1 NIP: 5862088662, REGON:387596843 , po wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie w celu korzystania z Serwisu.
Administrator danych nie zamierza wykorzystywać danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji i do profilowania.

Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych:
Administrator danych zastrzega sobie możliwość przekazania lub udostępnienia danych osobowych osób, których danymi administruje osobom trzecim, w przypadku gdy będzie to uzasadnione przepisami prawa, gdy Użytkownik serwisu wyrazi na to zgodę lub będzie to niezbędne w celu świadczenia usług, przez czas nie dłuższy niż niezbędny dla świadczenia i rozliczenia tych usług.

Prawa użytkownika i kontakt z Administratorem:
Użytkownik Serwisu ma prawo do dostępu do treści danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Użytkownik Serwisu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Użytkownik Serwisu ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Adres pod którym można się kontaktować z Administratorem danych to: pozytywnaprzychodnia@gmail.com 81-557 Gdynia ul. Wrocławska 39/1
Zasady bezpieczeństwa:
Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, które mają na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury
i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Pliki Cookies:
Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Administrator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

Administrator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
– dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę

– przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny
Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym. Administrator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.