Nasz zespół

Strona główna > zespół

lek. Maria Korona

Lekarz rodzinny

#lekarz rodzinny #depresja# nerwica #stres

Ukończyłam Akademię Medyczną w Gdańsku i jestem lekarzem z dwudziestoletnim doświadczeniem w zawodzie. Specjalistą medycyny rodzinnej. Opiekuje się pacjentami w każdym wieku,od narodzenia do wieku podeszłego. W swojej zawodowej drodze rozwijam się wielowątkowo, interesuje mnie nie tylko “soma” ale też “psyche” pacjenta – do leczenia podchodzę holistycznie. Pacjent od narodzin ,poprzez wiek dorosły,aż do wieku podeszłego jest podmiotem procesu leczenia. Pacjent jest postrzegany jako człowiek,a nie choroba ,czy problem.
Holistyczne ujęcie zagadnienia stanu zdrowia to widzenie choroby jako całości spójnej ze wszystkim co dany człowiek w swoim życiu robi aktualnie i robił, co przeżywa,jak odczuwa otoczenie. Jaka jest jego konstrukcja fizyczna, psychiczna (konstytucja).Dlatego osią mojej działalności leczniczej  jest medycyna rodzinna, wsparta wiedzą psychiatryczną i psychologiczną.
Zwieńczeniem opieki nad pacjentem jest możliwość otrzymania profesjonalnego WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO dla pacjenta,  w jego drodze do osiągnięcia założonego celu zdrowotnego.

mgr Agata Domalik

Psycholog – Terapeuta

#terapia #nerwica#emocje #stres

Jestem psychologiem – psychoterapeutą  pracującym w nurcie TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach), Trenerem Umiejętności Społecznych oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Ukończyłam Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Sopocie, ze specjalnością psychologia kliniczna i zdrowia.
Doświadczenie kliniczne uzyskałam w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku oraz w gdańskim Szpitalu Dziecięcym Polanki im. M. Płażyńskiego. Nieustannie uczestniczę w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych.
Udzielam wsparcia psychologicznego ludziom w kryzysie oraz żyjącym w przewlekłym stresie. Pomagam radzić sobie z emocjami, podnosić samoocenę oraz poprawiać jakość życia.
Z szacunkiem i otwartością podchodzę do różnorodności. Na terapię zapraszam każdego, niezależnie od pochodzenia, płci, orientacji seksualnej, wyznania, niepełnosprawności czy trudności z jakimi się boryka.

mgr Monika Rychcik Leyk

Psycholog – Terapeuta

#terapia #lęk #depresja #samoocena

Jestem psychoterapeutą pracującym w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR), która jest spójna z bliskim mi nurtem psychologii pozytywnej. W mojej pracy z Ludźmi łączę wiedzę terapeutyczną i psychologiczną, co pozwala mi dostosować metody pracy do potrzeb moich Klientów.

Pomagam Klientom zrozumieć ich świat: myśli, emocji i zachowań oraz wspieram w przechodzeniu przez kryzysy. Wierzę, że każdy z nas ma wystarczające kompetencje i wiedzę, które uświadomione pozwolą zadbać o swoje zdrowie psychiczne i z powodzeniem realizować swoje życiowe cele. Zajmuję się tematyką zaburzeń lękowych, depresji, trudności w budowaniu relacji, zaburzeń samooceny, radzenia sobie ze stresem, konfliktów, wypalenia zawodowego. 

Prowadzę również konsultacje, warsztaty i sesje mentoringowe z obszaru przywództwa oraz treningi interpersonalne. Pomagam Klientom rozwijać umiejętności związane z kompetencjami społecznymi (m. in. komunikację, wyrażanie emocji, funkcjonowanie w grupie).

Bezpośredni kontakt do mnie tel. +48 503 192 030 

mgr Hanna Wiecka

Psycholog – Psychodietetyk-Terapeuta

#terapia #nerwica #stres # psychodietetyka

Jestem psychologiem, ukończyłam SWPS o specjalności Psychologia kliniczna i zdrowia oraz terapeutą pracującym  w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Terapii Koherencji. Jestem także psychodietetykiem.

W swojej praktyce bazuję na budowaniu relacji, stosuję podejście integracyjne, wybierając najlepszą, dostosowaną do indywidualnych potrzeb klienta formę terapii. Fascynuje mnie rozwój wewnętrzny człowieka, budowanie dobrostanu psychicznego ludzi, a także pomoc w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, lękami, brakiem akceptacji oraz niskim poczuciem wartości. Pracuję również na płaszczyźnie wpływu psychiki na nawyki i zaburzenia odżywiania. Staram się rozumieć indywidualne oraz społeczne konteksty funkcjonowania osoby zgłaszającej się po pomoc i zmierzam do rozszerzenia perspektyw postrzegania problematycznych sytuacji. Terapia ma stwarzać okazję do przyglądania się różnym aspektom swojego życia oraz swojej osoby prowadząc do pełnego i otwartego przeżywania siebie. Wykorzystując terapeutyczną pracę doświadczeniową, dążę do wprowadzania głębokich i trwałych zmian w życiu klientów.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas praktyk i pracy w instytucjach samorządowych i prywatnych, pracując z osobami dorosłymi oraz młodzieżą. Nadal pogłębiam wiedzę psychologiczną biorąc udział w konferencjach, spotkaniach superwizyjnych oraz czytając literaturę branżową.

Bezpośredni kontakt do mnie tel. +48 782 781 619

We invite you to therapy sessions in English

mgr Piotr Moskal

Psycholog – Psychoterapeuta

#terapia #nerwica #stres # depresja

Prowadzę wsparcie psychologiczne i  psychoterapeutyczne, indywidualne konsultacje. Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą.

Doświadczenie kliniczne wynoszę z Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. Prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, gdzie prowadzę psychoterapie indywidualne, psychoedukacje, wsparcie grupowe, stawiam diagnozy psychologiczne. Współpracuję z zespołem specjalistów zdrowia psychicznego – psychiatrów, psychologów klinicznych i innych. Głównie pracuję w nurcie poznawczo – behawioralnym jak też nurcie humanistycznym.

Mam doświadczenie między innymi w pracy z osobami przeżywającymi kryzysy emocjonalne, zaburzeniami psychicznymi, trudności w radzeniu sobie ze stresem, zaburzenia adaptacyjne, powtarzające się trudności w relacjach, zaburzoną samoocenę, depresje, problemy lękowe, schizofrenie. Uczestniczę w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych, pogłębiam wiedzę z neuropsychologii.

W czasie spotkań motywuję klienta do pogłębiania świadomości dotyczącej wartości mających wpływ na jego myśli i funkcjonowanie oraz wybory życiowe. Dzięki takiej postawie klient może kreować swój wizerunek i życie w sposób spójny ze swoimi ideałami i przekonaniami.

Zajmuję się, także psychologią sportu i treningiem mentalnym. Jestem trenerem, mistrzem judo. Sesje prowadzę zarówno w gabinecie, jak też online. Wspieram, leczę osoby dorosłe jak też młodzież w różnych kryzysach psychicznych.

Nieustannie podnoszę swoje kompetencje psychologiczne i psychoterapeutyczne. Wykształcenie uzyskałem na  Uniwersytecie SWPS.W mojej pracy wykorzystuję różne elementy psychologii poznawczej, psychologio behawioralnej, psychologii pozytywnej, neuropsychologii. Przeprowadzam testy inteligencji i zdolności poznawczych metodą Stanford-Binet 5 i inne.

Zapewniam wsparcie oparte na wzajemnym zaufaniu

mgr Marcin Tomaszewski

Psycholog – Terapeuta

#depresja #nerwica # lęki # stres # ptsd

Jestem magistrem psychologii po pięcioletnich studiach na Uniwersytecie SWPS.

Prowadzę zajęcia terapeutyczne, w których udzielam wsparcia poprzez spotkania indywidualne, mające na celu odbudowanie i podtrzymywanie umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym. Prowadzę konsultacje z zakresu trudności adaptacyjnych, zaburzeń i chorób psychicznych oraz interwencję psychologiczną, terapię indywidualną i rodzinną.

Proces swojej pracy opieram na zaangażowaniu własnym oraz klienta – zapewniam profesjonalne wsparcie oparte na wzajemnym zaufaniu. Towarzyszę w odkrywaniu tego co jest dla klienta najważniejsze, w odkrywaniu potencjału oraz tworzeniu odpowiedzialnej postawy za swoje życie. W czasie spotkań motywuję klienta do pogłębiania świadomości dotyczącej wartości mających wpływ na jego myśli i funkcjonowanie oraz wybory życiowe. Dzięki takiej postawie klient może kreować swój wizerunek i życie w sposób spójny ze swoimi ideałami i przekonaniami.

Spotkania z klientem traktuję jako drogę, którą klient zaczyna w miejscu, w którym jest teraz. Poprzez pogłębianie wiedzy dotyczącej samego siebie, dąży do stworzenia życia na jakim mu zależy – tworzy plan na poprawę jego jakości.

W swoje praktyce pomagam osobom z : zaburzeniami lękowymi, depresją, zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami osobowości, nerwicą, stresem, zaburzeniami psychosomatycznymi, lękami, kryzysami emocjonalnymi, zespołem stresu pourazowego, zaburzeniami psychosomatycznymi i seksualnymi. Zapraszam do gabinetu, wspólnie przywrócimy radość w życiu.

We invite you to therapy sessions in English.

mgr Julia Bochko

Psycholog – Terapeuta

#terapia#depresja #nerwica #stres

Jestem magistrem psychologii, absolwentką oraz wykładowcą Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Moje specjalności to psychologia kliniczna i psychologia rozwojowa – zajmuję się psychologią terapią  dzieci i młodzieży jak też i osób dorosłych. Wspieram moich pacjentów w sytuacjach depresji, lęku, obniżonego nastroju, zmiany, straty, osamotnienia, wypalenia zawodowego, trudności w relacjach interpersonalnych, obniżonego poczucia własnej wartości, przemocy czy kryzysu życiowego. Jestem miłośniczką psychologii poznawczej i psychologii pozytywnej.

Swoje bogate doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Regionalnym Szpitalu Psychiatrycznym w Chersoniu (Ukraina), aktualnie pracuję też w Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym Fundacji Itaka  oraz w Warmińskim Centrum Psychoterapii. Ukończyłam liczne szkolenia, nadal się dalej kształcę uczestnicząc w konferencjach, kursach i szkoleniach kierunkowych i specjalistycznych.

Wszystkie spotkania opieram na pozytywnym podejściu do człowieka, razem poszukujemy różnych rozwiązań. Kieruję się empatią, zaangażowaniem, akceptacją trudności z jakimi spotykają się moi pacjenci.  Jeśli jesteś niezadowolony z siebie i życia, dręczony zmartwieniami i niepokojami, niezadowolony z relacji z bliskimi i rozumiesz, że ciągle przeżywasz te same wewnętrzne scenariusze, które prowadzą do cierpienia, to jest powód aby szukać pomocy. Będę Tobie towarzyszyła w  pracy nad zmianą patologicznych przekonań, które zakłócają życie, negatywnie wpływają na samoocenę i uniemożliwiają osiągnięcie upragnionych celów. Wesprę Cię  w odnalezieniu drogi do swojego prawdziwego Ja.

Mówię płynnie po: Polsku, Ukraińsku i Angielsku

We invite you to therapy sessions in English.

mgr Pozytywna Przychodnia

Lekarz- Psychiatra

#depresja #stres # shizofrenia

Jestem lekarzem, obecnie pracuję Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku. Zajmuję się diagnostyką i leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych u osób dorosłych.Doświadczenie kliniczne pozwala mi zapewnić pacjentom kompleksową i profesjonalną pomoc. Swoją wiedzę wzbogacam udziałem w szkoleniach i konferencjach psychiatrycznych.We invite you to therapy sessions in English.

Pozytywni Psycholodzy Sp. z o.o.

NIP: 5862348235
REGON: 384288673

Copyright -2019@ Pozytywni Psycholodzy 3.0