Grupy

Strona główna > Grupy

GRUPY TERAPEUTYCZNE

Psychoterapia grupowa jest jednym ze sposobów leczenia zaburzeń zdrowia psychicznego pomaga w terapii nerwic, depresji, zaburzeń osobowości itp. Jej cele są podobne jak w terapii indywidualnej.

W trakcie sesji grupa staje się środowiskiem terapeutycznym, które sprzyja uczeniu się poprzez doświadczenie, poznawanie siebie, innych ludzi i związków z nimi. Grupa terapeutyczna sprzyja poszerzeniu i pogłębieniu świadomości, zwiększaniu odpowiedzialności i możliwości wyboru, co może stanowić początek zmian i sprzyjać osobistemu rozwojowi. Grupa ma charakter zamknięty. Pacjenci mimo różnego rodzaju trudności spotykają się we wspólnym celu, jakim jest dokonanie zmiany wewnętrznej. Zajęcia odbywają się w bezpiecznej oraz życzliwej atmosferze. Praca odbywa się w grupie  5 – 8 osobowej odbywającej się raz w tygodniu. 

Do uczestnictwa w grupie zapraszamy osoby, które: Chcą zrozumieć i poprawić swój stan zdrowia psychicznego. Chcą poprawić swoje szeroko pojęte relacje międzyludzkie i społeczne. Chcą zrozumieć i obniżyć przeżywanie lęku wobec innych ludzi i sytuacji. Które doświadczają poczucia izolacji, czują się samotne. 

Udział w grupie pomaga: W leczeniu  depresji, w jej  terapii i wychodzeniu z niej, czy też powstrzymania jej nawrotów. Pomaga opanować swoje stany lękowe, problemy związane z innymi  zaburzeniami osobowości. Udział pomaga nauczyć się lepiej wyrażać swoje myśli, uczucia oraz potrzeby. Jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych oraz wywołujących trudne uczucia. Pomaga tworzyć bardziej satysfakcjonujące relację z innymi. Wspiera wydobycie swojego potencjału, poznania swoich możliwości oraz mocnych stron. Udział uczy jak znaleźć w sobie odwagę do podjęcia nowych wyzwań. 

Kwalifikacja do grupy odbywa się podczas konsultacji – wywiadu z psychologiem .


Grupa "WSPIERAMY SIĘ"

 Tworzymy NOWĄ grupę psychoterapeutyczną  dla 8 osób dorosłych  w Gdyni.

 Grupa jest dla osób dorosłych zmagających się ze stanami depresyjnymi i innymi zaburzeniami osobowości.

Spotykamy się co tydzień  we wtorki w godzinach 19 – 21. Odbędzie się 8 spotkań, około dwa miesiące. Czas trwania sesji to 2 h. 

Koszt: 90 pln/osoba za jedno spotkanie. Płatność na konto.

Informacje o terminie rozpoczęcia i miejscu sesji,  otrzymają Państwo w trakcie rozmowy telefonicznej.

Zapisy i informacje pod nr telefonu: +48 790400291 psycholog Piotr Moskal

Grupa "Młodzież wie lepiej"

 Tworzymy NOWĄ grupę psychoterapeutyczną  dla młodzieży (do 8 osób), w Gdyni.

 Grupa jest dla skierowana dla młodzieży od 14 lat – zmagających się ze stanami depresyjnymi i innymi zaburzeniami osobowości oraz problemami szkolnymi.

 Spotkania pomagają radzić sobie młodym osobom  w sytuacji kryzysu, trudnych doświadczeń  i wyzwań codzienności. W napadach lęku, z doświadczeniem traumy, radzenia sobie z przewlekłym stresem oraz trudnymi emocjami. Spotkania pomagają też w leczeniu stanów depresyjnych.

Wesprzemy  Nastolatka w rozwiązywaniu  problemów osobistych, wesprzemy z wyjścia z poczuciu smutku, zamknięcia, stanów lękowych, nauczymy stawiania i utrzymywania granic, w poprawie komunikacji z rodzicami , nauczycielami osobami dorosłymi.

Spotykamy się co tydzień  we wtorki w godzinach 17 -19. Odbędzie się 8 spotkań, około dwa miesiące. Czas trwania sesji to 2 h. 

Koszt: 90 pln/osoba za jedno spotkanie. Płatność na konto.

Informacje o terminie rozpoczęcia i miejscu sesji,  otrzymają Państwo w trakcie rozmowy telefonicznej.

Zapisy i informacje pod nr telefonu: +48 790400291 psycholog Piotr Moskal