Opieka medyczna

Strona główna > opieka medyczna

Pacjent jest postrzegany jako człowiek,a nie choroba ,czy problem.
Holistyczne ujęcie zagadnienia stanu zdrowia to widzenie choroby jako całości spójnej ze wszystkim co dany człowiek w swoim życiu robi aktualnie i robił, co przeżywa,jak odczuwa otoczenie. Jaka jest jego konstrukcja fizyczna, psychiczna (konstytucja).Dlatego osią naszej działalności leczniczej  jest medycyna rodzinna, wsparta wiedzą psychiatryczną i psychologiczną.
Zwieńczeniem opieki nad pacjentem jest możliwość otrzymania profesjonalnego WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO dla pacjenta,  w jego drodze do osiągnięcia założonego celu zdrowotnego.

Realizujemy wizyty domowe.