Konsultacje psychologiczne

Strona główna > coaching

Konsultacje psychologiczne – przeznaczone  są dla ludzi zdrowych, bez zaburzeń i to odróżnia konsultację  od terapii. Tu koncentrujemy się na Twoich (ukrytych) zasobach oraz na tym, co ma zadziać się w przyszłości.
Spotkania konsultacyjne dodadzą Ci wiary w siebie, siły i energii.
Zmiana jest procesem, to znaczy, że dla osiągnięcia trwałych efektów będziesz potrzebował od 6 do 8 spotkań, a może nawet więcej, wszystko zależy od tego, jakie zmiany będziesz chciał wprowadzić.

Witamy Cię w drodze do życiowego spełnienia!

Konsultacje psychologiczne to:
• Realizacja marzeń
• Spełnienie
• Energia
• Humor
• Pozytywne spojrzenie
• Zdrowy dystans
• Oparcie w sobie
• Wewnętrzna moc
• Wiara we własne możliwości
• Zmiana myślenia, zmiana w sposobie działania
• Uporządkowanie
• Wyzwania zamiast problemów
• Wyzwolenie z barier i ogranicze

Bez względu na to, czy borykasz się obecnie z dylematami zawodowymi czy też osobistymi, z pewnością to ten moment, aby Ci pomóc w pokonaniu tego z czym się obecnie zmagasz.